Uwaga!

UWAGA RODZICE!!!

Od 10 października br.na terenie całego kraju zostały wprowadzone  zasady  strefy żółtej.

W związku z zaleceniami MEN i GIS dyrektor szkoły wprowadza obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki lub przyłbice!!!