Komunikat Dyrektora

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 26.10.2020r. w klasach IV-VIII zostaję wprowadzone nauczanie zdalne.

Klasy I-III  w SP w Zdziechowie i SF w Modliszewku oraz oddziały przedszkolne w Oborze i Modliszewku funkcjonują  zgodnie z dotychczasowym planem zajęć w dotychczasowych godzinach.

Normalnie funkcjonują dowozy oraz odwozy szkolne dla klas I-III (12.30 i 13.30).

 Wprowadzony został  zakaz samodzielnego poruszania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z interpretacją MEN zakaz ten nie dotyczy dzieci w drodze do i ze szkoły.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów za samodzielne przebywanie dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00 odpowiedzialni są rodzice.

Świetlica i stołówka również funkcjonują normalnie według dotychczasowego planu.

Klasy IV –VIII będą realizować lekcje zgodnie z planem lekcji na platformie Teams.

Obecnie jesteśmy w trakcie jej uruchamiania i w poniedziałek uczniowie otrzymają  loginy oraz hasła do rejestracji. W związku z tym proszę o wyrozumiałość i cierpliwość ( dla nas nauczycieli to też jest nowa sytuacja – uczymy się razem).

Lekcje on- line będą trwały po 30 minut i będą dłuższe przerwy, tak aby zaczynać lekcje zgodnie z normalnym planem.