Uwaga!

Przypominamy, że 2 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci rodziców pracujących

od g.8.00 do 14.00.