Drodzy Rodzice!

W dniach od 9 listopada do 29 br. nasza szkoła będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz  innych realizujących zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem  COVID – 19. Opieką zostaną objęci uczniowie klas 1-3.