O nas

 Oddział przedszkolny w OBORZE przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W pracy wychowawczo-dydaktycznej preferowane są metody nauczania, które sprzyjają rozwojowi zdolności poznawczych oraz kształtowaniu zdolności samodzielnego myślenia.

Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Każda grupa posiada salę wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny :

tablice multimedialne,

-multimedialny "magiczny" dywan,

-TV, CD, DVD,

w odpowiednie pomoce dydaktyczne i ciekawe kąciki zabaw.

 

Budynek szkolny dostosowany jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Przed budynkiem szkoły znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Oddział przedszkolny zapewnia:

bezpłatne nauczanie, wychowanie w czasie ustalonym przez organ prowadzący
– 5 godzin dziennie,

 realizację programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową określoną przez MEN.

naukę języka angielskiego

zajęcia z logopedą

lekcję religii,

– wyżywienie dziecka

– godziny pracy od 7.30 do 16.00

Główną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, dlatego w celu zapewnienia im lepszych szans edukacyjnych proces nauczania odbywa się poprzez zabawę.

Foto galeria sal edukacyjnych dla przedszkolaków:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA