Pobierz w PDF

L.p.

imię i nazwisko

nauczany przedmiot, pełnione funkcje

1. Tomasz Kropidłowski

 Dyrektor szkoły

   geografia

2.  Agnieszka Borkowska

  V-ce dyrektor

 informatyka, świetlica socjoterapeutyczna

3.  Alina Ogórkiewicz – Jóźwiak wychowawca klasy 1 a, rewalidacja
4. Renata Olejniczak   wychowawca klasy 1b, przyroda, wdż,
5. Magdalena Woźniak   wychowawca klasy 2a, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
6. Iwona Zbyszewska wychowawca klasy 2b, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
7. Danuta Janusz    wychowawca kl.3, logopedia
8.  Agnieszka Ciesielska- Pawlak   wychowawca kl. 4, muzyka, rytmika, plastyka, chór szkolny 
9.  Irena Helman  wychowawca kl.5, matematyka, fizyka
10.  Mariola Kaźmierczak  wychowawca kl.6, język polski, logopedia
11. Sylwia Grzybowska   wychowawca kl. 7a, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
12.  Sławomir Gniewoski wychowawca kl. 7b, język polski, technika, religia
13.  Monika Berlik  wychowawca kl.8, język angielski, zajęcia szachowe
14. Marta Skrzydlewska- Korpik  język angielski
15.  Marta Andrzejewska   matematyka
17.  Ewa Latta- Mielcarek  biologia. chemia
18. Beata Suszkiewicz język niemiecki
19. Rafał Kubicki wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
20.  Grzegorz Rochowiak wychowanie fizyczne
21. Waldemar Kwitowski edukacja dla bezpieczeństwa, historia
22  Julita Kostrzyńska  wychowawca świetlicy
22.  Halina Kowalska  religia
23.  Mariola Kaźmierczak  wychowawca kl. 6,język polski, biblioteka.